Wat is het verschil tussen ‘administratief’ en ‘fysiek’ energie delen?

Elektriciteit wordt getransporteerd via het elektriciteitsnet. Een overschot aan zonne-energie wordt vaak al dichtbij in het elektriciteitsnet opgenomen door een gebruiker die aan het afnemen is van het net. Fysieke P2P betekent eigenlijk dat je je eigen opwek via je eigen stroomkabel aan de buren levert - zonder dat je een connectie maakt met het energienet. Dit is niet toegestaan, delen verloopt daarom dus altijd via het elektriciteitsnet.
Het ‘administratief’ delen gaat over afspraken die je maakt met een andere partij of gemeenschap. Dit hoeft zelfs niet op hetzelfde deel van het elektriciteitsnet te gaan. Via de slimme meter wordt geregistreerd wat de afname of teruglevering was op een bepaald moment en dit wordt vervolgens administratief gelinkt aan het gebruik of teruglevering van de andere partij of de gemeenschap.

Als we het hebben over p2p delen van elektriciteit, gaat het dus over ‘administratief’ delen.

2 Likes

Eens. Maar als je als deelnemers aan p2p delen kun je gezamenlijk een bijdrage leveren aan de huidige problemen op het elektriciteitsnet als je er voor zorgt dat de beide ‘peers’ (de gene die opwekt en degene die verbruikt) dicht bij elkaar wonen. Als zij dan samen zorgen dat het verbruik en de opwek samenvallen hoeft de gedeelde stroom geen gebruik te maken van overbelast transformatoren en onder- en middenstations.

1 Like

@job , je benoemd terecht het belang van dicht bij elkaar wonen voor het peer-to-peer delen. @stefan , je geeft terecht aan dat je geen elektriciteit mag delen met je buren via een stroomkabel. Lever je zonder vergunning dan riskeer je een flinke boete. Maar om dit goed te regelen als energy community, krijg je over het algemeen te maken met strenge financiële, organisatorische en technische eisen. Je kunt natuurlijk een deel van dat werk uitbesteden, maar het blijft voor bewonersgroepen gewoon veel gedoe.

Volgens mij blijft het voorlopig ook nog te veel gedoe. Er zijn verschillende goedbedoelde initiatieven vanuit de overheid om het delen van energie (P2P) mogelijk en makkelijker te maken, zoals de nieuwe energiewet in Nederland. Dat gaat langzaam en er zijn zorgen of het voldoende impact heeft. De problemen op het elektriciteitsnet zijn op het moment groot, urgent en verstorend; de oplossing zou proportioneel moeten zijn, dus eigenlijk net zo groot, urgent en verstorend.

Om zo’n disruptieve oplossing te realiseren zouden het overgrote deel van de huidige drempels weggenomen moeten worden, zodat we weer op een hele simpele manier energie kunnen delen. Eigenlijk dus die stroomkabel naar de buren, maar dan op een manier die wel mag binnen de grenzen van de wet.

Dus de volgende vraag aan jullie. Zijn er simpelere oplossingen denkbaar binnen de grenzen van de wet? Oplossingen die zich nog puur richten op het ‘fysiek’ delen en daarbij de ‘administratieve’ verplichtingen en gedoe volledig elimineert? Zijn er bijvoorbeeld mogelijkheden om elektriciteit eerst op te slaan - in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld warmte -, om het vervolgens in opgeslagen toestand legaal te delen met je buren?

Zijn er andere simpelere oplossingen denkbaar voor communities en huishoudens?