Wat is het verschil tussen individuele P2P en P2P binnen een energie-gemeenschap?

Bij individuele P2P kun je als prosument (afnemer die zelf ook bijv. met zonnepanelen elektriciteit opwekt) deelnemen in een P2P energie-platform waarbinnen prosumenten direct energie aan elkaar leveren. Als producent wekken ze zelf elektriciteit op en de elektriciteit die overblijft verkopen ze via het P2P-platform aan anderen. Op het moment dat ze zelf onvoldoende opwek hebben, zijn ze als consument energie afnemer van andere producenten. Hier komt verder geen energie-gemeenschap aan te pas. Het platform voor uitwisseling wordt uitgebaat door een commerciële partij.

Wanneer je als energie-gemeenschap met P2P werkt, dan zijn de doelen van de energie-gemeenschap als collectief van belang, en een P2P energiegemeenschap regelt dan zelf de uitwisseling via een platform.

1 Like